Reanimeren buiten het ziekenhuis in het Covid-19 tijdperk voor burgerhulpverleners.

Richtlijnen 23-04-2020

Volwassenen

 • Burgerhulpverleners worden nog steeds ingezet echter alleen personen tot 50 jaar.
 • Burgerhulpverleners in de hoog risico groep of met klachten dienen niet te reageren op een oproep
 • Hulpverleners die zich ziek voelen of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), gaan niet naar een reanimatieoproep. Ook de leden van het gezin van de hulpverlener niet.
 • Een hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus mag ook reanimeren.
 • Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezig houden tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer NIET aan.
 • Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen. De hulpverlener dient de ademhaling alleen te beoordelen door te kijken. Controleer de ademhaling NIET door te luisteren en te voelen. De hulpverlener dient ook NIET de luchtweg te openen voor het beoordelen van de ademhaling.
 • Slachtoffer ZONDER duidelijke of bewezen COVID-19 besmetting:
  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef GEEN mond-op-mond/masker beademing.
 • Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde COVID-19 besmetting:
  • Gebruik de AED, maar geef GEEN thoraxcompressies en GEEN mond op- mond/masker beademing.
 • Alle hulpverleners en first responders die direct bij de reanimatie zijn betrokken moeten hun handen en polsen desinfecteren. Dit kan bij de ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.
 • Omstanders en burgerhulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 dienen de adviezen van het RIVM te volgen en zo nodig contact op te nemen met de eigen huisarts. Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met hun eigen organisatie.

Kinderen 

De basale reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. Een inschatting of het slachtoffer een kind betreft of een puber dient door de hulpverlener gemaakt te worden, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.

Via deze link kun je de jongste adviezen in zijn geheel nalezen op de site van de Nederlandse Reanimatie Raad.